Kragerø - en ja-kommune?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Få byer har vel en så flott havnefront som Kragerø, med de muligheter dette byr på for vekst og utvikling av byen vår. Jeg tenker da spesielt på bygging av attraktive boliger med fantastisk sjøutsikt og gåavstand til sentrum. Kravet må være en variert bebyggelse med spennende arkitektur, og med grøntområder og aktivitetsmuligheter for barn.

Vi ønsker at barnefamilier skal bosette seg i Kragerø. Derfor er det viktig å tilrettelegge for dette med boliger og jobbmuligheter. Vi ønsker et levende sentrum med forretninger og utesteder og kulturelle aktiviteter, og et godt barnehage- og skoletilbud.

Havnefronten må få en flott strandpromenade med beplantning, belysning og sittebenker. I tillegg er det planer om å skape en flott badestrand.

Mulighetene ligger altså veldig godt til rette for å få et løft for byen vår.

Anne-Kristine Aas omtaler i KV Spar-bygget i Kirkebukta «som et mildest talt lite pent bygg». Hva som er pent eller ikke er det nok ulike oppfatninger om. Hva som er «byens sjel» er det sikkert også ulike meninger om. Men jeg støtter opp om viktigheten av å ta vare på byen og bebyggelsen. Men vi må også tillate vekst og utvikling, og vi må tillate nye bygg i moderne stil og som setter et fotavtrykk for vår tid. Moderne funkishus mener jeg er med på å berike det arkitektoniske mangfoldet i byen vår. Men jeg respekterer de som har en annen oppfatning.

Bygningsrådet og bygningssjefen bør i utgangspunktet ha en ja-innstilling i byggesøknader, så sant dette ikke har negative konsekvenser for noe eller noen. Det må være tillatt med sunt skjønn og å bruke hodet, ikke bare være paragrafryttere. Heldigvis har vi enkelte politikere i bygningsrådet som har en slik holdning. Ordføreren har flagget ønsket om at Kragerø skal være en ja-kommune. Det er flott!

Artikkeltags