Demokratiet fungerer

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Gruppeleder i Høyre, Reidar Skoglund, hevder i et leserinnlegg i KV nylig at demokratiet forvitrer i Kragerø. Han viser til en sak i formannskapet der leieavtalen med Sykehuset Telemark ble lagt frem til behandling. Avtalen var da ferdigforhandlet.

Det som var noe uheldig og som kunne misforstås, var at i det opprinnelige vedtaket stod at leieavtalen skulle legges frem for formannskapet til «Godkjenning».

Forhandlingen med Sykehuset Telemark om leie av Kragerø sykehus, er gjennomført av vår eiendomsavdeling med bistand fra advokat. Det er rådmannen som har ansvaret for gjennomføring av forhandlingene og som har fullmakt til å undertegne leiekontrakten.

Ordføreren har ikke deltatt i forhandlingene – men er blitt orientert om fremdrift og problemstillinger. Ordføreren har ikke brukt delegasjonsfullmakten i dette tilfellet.

Kommunestyret har tidligere vedtatt et delegasjonsreglementet. I dette reglementet står det blant annet at det er Rådmannen som har fullmakt til å undertegne leieavtaler.

Det er også gjort i dette tilfellet – i likhet med alle andre leieavtaler.

Det som ville vært uheldig og kritikkverdig, ville vært om formannskapet ikke hadde fulgt kommunestyrets vedtak om delegasjon til rådmann.

Det jeg tar selvkritikk på, er at det i vedtaket skulle ha stått: «Avtalen legges frem for formannskapet». Formuleringen «til godkjenning» skulle ikke vært med, da det ikke ligger til formannskapet å godkjenne leieavtaler – det er det rådmannen som gjør.

Er av den oppfatning at Skoglunds påstand om at «Demokratiet forvitrer i Kragerø,» er å ta noe hardt i. Er klar over at Skoglund og Høyre var i mot at kommunen sikret seg Kragerø sykehus.

Så lenge forhandlinger og godkjenning av avtaler følger kommunestyrets reglementer – som det er gjort i dette tilfellet - er jeg av den oppfatning at «Demokratiet fungerer.»

Jone Blikra

Ordfører

Les også: Demokratiet forvitrer i Kragerø

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags