Kulturhus eller ikke – skal vi gi oss nå?

Foto: Aslak Thorsen

Foto: Aslak Thorsen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERBREV: Fossen-tomta på Jernbanekaia kommer opp som politisk sak enda en gang. Rådmannen foreslår at tomta som Kragerø kommune har opsjon på for å bygge kulturhus, skal gå tilbake til Kragerø Utvikling AS, som nå er kjøpt opp av Ivar Tollefsen, som gjennom dette selskapet kontrollerer resten av Kragerøs havnefront.

Så lenge han holder seg innenfor reguleringsplanen, sier du. Mon det?

Tollefsen har nå kjøpt seg opp i Kragerø sentrum såpass at han eier så mye og representerer så stor virksomhet at det kan bli vanskelig for lokalpolitikerne å nekte ham reguleringsendringer. Han lever bra av å tilby leiligheter til folk som trenger et sted å bo og er et levende bevis på at det lønner seg å eie, framfor å leie. Skal Kragerø kommune havne i den situasjonen at de må leie areal til sin egen offentlige virksomhet? Området rundt jernbanebygget, bussterminalen og ferjeleiet er tross alt Kragerøs viktigste knutepunkt.

Mange av Kragerøs innbyggere er blitt voksne og nye politikere er blitt valgt på den tida som har gått siden det første vedtaket om kulturhus. Siden lokalpolitikerne får sitt mandat av befolkningen, må være lov å gjenåpne offentlig debatt om denne saken.

Skremsel?

Rådmannen har frykt for utgiftene til et kulturhus, som vil komme i tillegg til kjøpet av jernbanebygget og sykehuset og planene om en bruforbindelse til Valberg-halvøya, og mange vil nikke gjenkjennende til frykt for skummel kommunal gjeldsutvikling.

Men Valberg-brua er jo en plan for å styrke Kragerø sentrum. Kragerø sykehus er allerede fullt utleid og ordfører Jone Blikra uttalte for ikke så lenge siden at det ikke vil være vanskelig å leie ut Jernbanebygget. Skal vi la oss skremme av skygger? Skyggen som skremmer oss, er ikke planen om et kulturhus som det er behov for, men drømmen om et «signalbygg» som skal «sette Kragerø på kartet». Som om Kragerø ikke er på kartet allerede!

Flere kystbyer i Norge har de siste årene fått sin kommuneøkonomi skadeskutt av kulturhusbygg som skulle være imponerende og få lokalpolitikerne til å blunde for lånekostnadene, men få tilreisende til å sperre øynene opp. Resultatet har blitt kantete funkisbygninger med enkelte iøynefallende arkitektoniske fasadepåfunn. Det har gitt usosialt høye billettpriser når tilreisende kunstnere og teater har kommet på turné. I tillegg har lokalene i nybygget ofte blitt altfor dyre å leie for lokale trubadurer, korps, andre musikere eller teater- og revygrupper som jobber på dugnad for lokalsamfunnets trivsel.

Det har kommet et tilbud om at Snøhetta-arkitektene skal tegne kulturhus også, sammen med resten av havnefronten. Om selve tegningen skal være «gratis», så skal vi huske at Snøhetta-bygg ofte blir kostbare byggesaker, slik at en til slutt må nøye seg med en langt billigere og dårligere tilpasset løsning. Vi husker noe slikt skjedde med Niels Torps «landsby-plan» for Skrubben.

Politisk risiko

I år tapte Jonas Gahr Støre stortingsvalget fordi Arbeiderpartiets politikk etter mange kommentatorers mening liknet for mye på Høyre. Lokalt kan flertallet av Kragerø Arbeiderparti, SV og Rødt komme til å vedta å gi slipp på Fossen-tomta, slik at en mektig eiendomsutvikler får frie hender i Kragerøs mest sentrale område. Mange vil oppfatte det som reinspikka høyrepolitikk og hvem har flertall da?

Kanskje kan en heller lokke «avhoppere» den andre veien, blant konservative personer som er opptatt av et levende lokalt kulturliv?

Tenk om

Kragerø kommune bør holde an og tenke seg om. Kulturhusbehovet kan løses ved å benytte kinoen og bygge ut ved tidligere Wiigs Bensin og anlegge en lastebilrampe på nedsiden av kinobygget over mot brannstasjonen. Mange scene-rigger i vår tid kommer med trailer, som kan rygges på plass inntil en bakvegg, som lar seg åpne for å laste inn kulisser. Da kan det innredes utvidede garderober på undersiden av rampen.

Mange moderne arkitekter vil antakelig synes at et slikt ombyggingsoppdrag på en trang tomt kan være festlig. For kommunen kan det være moro å gi lokale kulturarbeidere rimelige lokaler, som samtidig kan ta imot besøk av teater og konserter. Biblioteket er inntil videre godt plassert i det tidligere Meieribygget.

Fossen-bygget

Men enda festligere kan være å bruke selve Fossen-bygget på Jernbanekaia til kulturhus med kino og kafé for å bli brukt daglig. Vurder romprogrammet på nytt. Bygget er rommelig som en flyhangar og betongsolid. Det kommunale havnevesenet eier bygget på den kommunale tomta og det er rikelig med flatt område rundt bygget, til tilbygg eller tilrigging for mobile løsninger. Det er rikelig med parkeringsplasser i nærheten og midt i smørøyet med buss, ferje og taxi/taxibåter som naboer. Det er nok med flatt gulv når amfi-benkerader kan foldes sammen mot bakveggen. Det kan bli behov for et tårn eller andre fasadeendringer til snorloft og lys, og utvendig kan en slik utvekst bidra til et signalbygg i seg selv.

Kommunestyret bør bevilge seg tid til å tenke gjennom alternative løsninger for kulturbygg før en lar Fossen-tomta gå. For å møte framtida i et sårbart, men kanskje levedyktig lokalsamfunn, trenger vi mer pågangsmot enn frykt.

Aslak Thorsen

Artikkeltags