KV har snakket med rektorer for å finne ut hvordan praksisen er i Kragerøskolen.

– Min personlige mening er at dersom vi skal ha lekser, og har en bevisst tanke med hva lekser skal bidra med av læring, bør det ikke være lengre enn 45 minutter, sier rektor ved Sannidal barneskole Heidi Lindhagen.

– Hvis elevene blir sittende lengre bør man redusere leksemengden, legger hun til. Lindhagen presiserer at det er hennes personlige mening, og at skolen ikke har hatt noe bestemt fokus på området og dermed ingen «fasit».

Vil diskutere leksefri

– Men vi har en felles solid forståelse av at lekser skal være repeterende. Elevene skal ha hatt en gjennomgang på skolen av det de har lekser i senere, forteller hun.

– Hvor mye fokus har skolen på hvordan lekser skal gis?

– Faktisk fikk jeg for bare få dager siden et innspill fra en lærer som ønsker at vi skal diskutere leksefri skole. Det kommer vi til å ta opp i lærerkollegiet i forbindelse med «daglig drift-møtet» vi har ukentlig, men hittil har vi ikke hatt noe bestemt fokus på lekser, forteller Lindhagen.

Individuelt i klassene

Ifølge rektor er det individuelt hvordan leksene fordeles gjennom uka. Jeg synes vi heller skulle hatt lengre skoledag framfor å ha lekser.

– I de laveste klassene gis leksene fra dag til dag. Mens det er vanlig med ukeplan for de eldre elevene. Her velger elevene når leksene skal gjøres, bare det er ferdig i løpet av uka.

– For noen er det sånn at når man ser den store mengden, så klarer de ikke begynne. De får gjerne leksene delt inn. Så det er veldig individuelt, også fra klasse til klasse, forklarer hun.

Seks av 29 sier det er ok

– Jeg skjønner ikke poenget med å ha lekser, sier Juni Anne Eikeland (12).

Hun bruker cirka 20 minutter på skolearbeid hver dag, hvilket hun synes er passe.

– Jeg synes vi heller skulle hatt lengre skoledag framfor å ha lekser, sier Andreas Skauen Bertelsen (12), og får støtte av klassekameratene Emma Pietschmann og Marcus Roligheten Bråten.

De synes det er dumt at leksene tar mye av fritiden, og er ikke alene om å ønske at man kan slippe lekser i skolen. Kun ni av 29 sjetteklassinger ved Sannidal skole synes lekser er greit. 28 av 29 elever sier at leksene bør ta mindre enn 30 minutter hver dag. I den samme klassen trenger 17 elever hjelp med leksene av og til/ofte, mens 12 sjelden trenger hjelp.

LES OGSÅ: Leksefri på Skåtøy
LES OGSÅ: - Viktig trening