Lekkasje på hovedvannledningen

Kommunen oppfordrer sine vannabonnenter til å bruke minimalt med vann fram til lekkasjen er reparert.