Trenger vi en legevakt? Eller et samarbeid med Grenland? Hvor mye er det mulig å legge ned eller flytte ut av byen vår? Alt skal være billig så om offentlige saker og ting blir mer utilgjengelig for publikum spiller mindre rolle virker det til. Lysa sier det ikke er tvil om at mange i Kragerø ønsker å beholde intern legevakt. Hold den tanken tett til brystet, Lysa. Det er ikke et menneske i Kragerø kommune som higer etter å kjøre til Heistad, Porsgrunn eller Skien når en er dausjuk! Ille nok å få oppvarmet mat fra Bergen eller deromkring.

Å pendle mellom Kragerø og Grenland er stor sett frivillig. Å ligge bak i en ambulanse i 150 km/t å gaule er alt annet en frivillig så da blir den halvtimen det skrives om noe lengre. Ikke har de kaffeavtale i ambulansen heller. Vår husstand er flittige brukere av legevakten i Kragerø og ser nesten på dette som et reisebyrå mellom hjem, legevakt og TSS. Som kronisk syk er dette reisebyrået veldig greit å ha nært. Raske, presise, hyggelige og rimelige på pris.

Har lederne i Grenland noen gang tenkt tanken på å legge legevakten motsatt vei? De kan ta turen til Kragerø om de trenger legetilsyn på kvelds/nattetid? Avstanden fra Heistad til Kragerø er ikke lenger enn avstanden fra Kragerø til Heistad. Publikum skal ganske tydelig ikke ha flere tilbud i Kragerø enn de som umulig kan flyttes bort. Jeg vet våre politikere gjør sitt beste men, Sorenskriver? Pass? Likningskontor? Velfungerende sykehus? Jaget fra byen … til fjorden. Å nå er forsøket på å skyve legevakten ut igjen på tapetet. Jeg er glad jeg ikke er politiker.

Et tips: Legg en felles norsk legevakt til Skjækra ved Steinkjer. Det er Norges geografiske midtpunkt så blir det rettferdig for alle (sikkert)!

Per Halvorsen