Det er min klare oppfatning at en legevakt hører hjemme i en by som Kragerø. Legevakt er viktig for at man skal føle seg tryggere og at man slipper de store køene som man kan oppleve på de større legevaktene. Det handler om liv, det handler om at det bor folk i Kragerø som kan ha behov for legevakt ofte, det er livsviktig å ha noen som kan hjelpe deg ikke langt fra der du bor.

Øyboerne som allerede har en utfordrende vei til sentrum vil da i tillegg få en ekstra halv time med kjøring. Jeg stiller meg på ingen måte bak et forslag om å flytte legevakten til Heistad. Jeg håper politikerne som skal bestemme dette kan høre på de store protestene fra Kragerø sin befolkning, og beholde legevakten i Kragerø.

Jonas Nilsen
Nestleder i Kragerø Unge Høyre