Legemiddel som produseres i Sannidal skal testes som korona-medisin

Det norske legemiddelfirmaet Vistin Pharma, som har sin eneste fabrikk i Sannidal, sitter på en mulig korona-kur. Testing starter snart.