Hva frykter du, Blikra?

«KOMMUNESKAUEN»: – Den beste medisin mot spekulasjoner rundt salget av «Kommuneskauen» er åpenhet, skriver KV-redaktøren i denne lederen.FOTO: FRA TAKSTDOKUMENTET

«KOMMUNESKAUEN»: – Den beste medisin mot spekulasjoner rundt salget av «Kommuneskauen» er åpenhet, skriver KV-redaktøren i denne lederen.FOTO: FRA TAKSTDOKUMENTET

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Det har blitt stilt mange spørsmål rundt salget av «Kommuneskauen» på Stabbestad, etter at formannskapet i mai i år enstemmig – og i ekspressfart – vedtok å selge eiendommen til Kragerø Resort. Spørsmålene har blant annet gått på hva som skjedde i kulissene før søknaden om kjøp kom fra Kragerø Resort, på selve vedtaksprosessen og den takserte prisen på området.

Med stor overvekt har det vært folk med tilknytning til «Heia» som har stilt de kritiske spørsmålene – mange av dem burde formannskapet etter min mening selv ha stilt da søknaden ble behandlet. Men det er kanskje ikke så rart at verken formannskapsmedlemmene eller andre hadde rukket å «områ seg» før salget skulle behandles. Resortens søknad er datert bare en drøy uke før behandlingen, og ordførerens tilleggsinnkalling – det vil si «etteranmelding» av saken – er datert dagen før formannskapsmøtet skulle holdes.

Av politikerne er det stort sett bare MDGs Per-Erik Schulze, representant for det eneste av flertallspartiene som ikke har fast plass i formannskapet, som har engasjert seg i saken om salget av kommunens eneste skogseiendom. Men i forrige uke gikk han og gruppelederne i Rødt og SV sammen om å sende et brev til ordfører Jone Blikra, der de ba om at kommunestyret skulle få behandle salgsavtalen mellom kommunen og Kragerø Resort. Et krav som ordføreren denne uka avviste, på tross av at han tidligere har uttalt til KV at «det er det slik at en hvilken som helst sak kan tas opp til politisk behandling».

Ordføreren velger å støtte seg til kommunens delegasjonsreglement og vedtaket i formannskapet, som sier at det er kommunens administrasjon som skal gjennomføre selve salgsprosessen. Det at Kragerø Resort etter behandlingen i formannskapet har sagt at de ikke er interessert i det kommunale boligfeltet i området, mener Blikra ikke endrer forutsetningene for vedtaket – selv om boligfeltet faktisk er taksert til en høyere verdi enn «Kommuneskauen».

Det siste mener jeg er en feilvurdering. Hvis ikke en halvering av salgsbeløpet i forhold til det vedtatte salget ikke er en ny forutsetning, hva skal da til for å kvalifisere til begrepet «ny forutsetning»? Ordføreren er også bekymret for at en runde i kommunestyret vil undergrave rådmannens delegerte fullmakter.

Jeg hadde forstått den bekymringen hvis saken gjaldt salg av noen kvadratmeter tilleggstomt i et boligområde, eller en næringstomt på et par mål på Fikkjebakke. Men denne saken dreier seg om et 375 mål stort område, som politikerne tidligere har definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), og som det dessuten er stor offentlig interesse rundt.

Da er det forunderlig at ordføreren velger å være bekymret for å tråkke rådmannen på «fullmaktstærne», framfor å tilfredsstille befolkningens, og nå også sine politiske samarbeidspartneres, behov for åpenhet, informasjon og debatt. I en slik sak, der blant annet de økonomiske interessene er store og engasjementet i befolkningen er «langt over snittet», burde ordføreren heller valgt å ta et langt steg i retning av åpenhet og et fritt ordskifte – framfor å gjemme seg bak en ortodoks tolkning av reglementer og retningslinjer.

Den beste medisin mot spekulasjoner om «monkey business» er åpenhet. Hva er det Blikra frykter skal komme ut av at denne saken får en runde innom kommunestyret? Og er det slik at kommunens delegasjonsreglement er så rigid som han legger til grunn – ja, da er det i alle fall grunn til å ta en gjennomgang av dette reglementet i etterkant av «Kommuneskauen-saken». Slik at det gis rom for en betryggende og mest mulig involverende politisk prosess rundt saker av et slikt kaliber.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken