- Jeg er temmelig sikker på at saken blir lagt død i denne omgang

ENGASJEMENT: Det var et enormt engasjement da skolestruktursaken ble avgjort i desember 2012. Nå virker det som om de fleste ikke ønsker å «reversere» nedleggelsen av Kalstad skole.

ENGASJEMENT: Det var et enormt engasjement da skolestruktursaken ble avgjort i desember 2012. Nå virker det som om de fleste ikke ønsker å «reversere» nedleggelsen av Kalstad skole.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KV kan i dag fortelle at verken skoleledelsen, elevrådene eller foreldreutvalget ved Kragerø skole ønsker en etablering av en småtrinnskole på Kalstad. Alle ønsker ro rundt skolestrukturen slik den er i dag, etter en opprivende runde for noen få år tilbake. Dermed har rådmannen fått et nærmest samstemt råd fra de instansene som ble spesielt invitert til å uttale seg i høringsrunden om en mulig skoleetablering på Kalstad. I samme høringsrunden ble det også spurt om synspunkter på en mulig overflytting av elevene i tiendeklasse til Kragerø videregående skole. Også her er høringsuttalelsene klare – tiendeklassingene bør bli på byskolen på Feierheia.

Jeg tror at rådmannen er fornøyd med konklusjonene fra høringsinstansene, både når det gjelder småtrinnskolen på Kalstad og overflyttingen av tiendeklassingene. Høringsbrevet som rådmannen sendte ut for et par måneder siden signaliserte ikke akkurat at dette var noe kommunens administrasjon brant for. Dokumentet inneholdt svært få konkrete opplysninger å forholde seg til. Som for eksempel om det skal bygges en helt ny skole på Kalstad, eller om det er meningen at de gamle skolelokalene skal tas i bruk. Hva da med Læringssenteret? I stedet hadde rådmannen kun spørsmål om det pedagogiske, sosiale og praktiske i høringsbrevet. Høringsrunden bar rett og slett preg av å være et pliktløp.

Det er de rødgrønne flertallspartienes løfter i valgkampen, og samarbeidsplattformen som de laget etter valget, som er bakgrunnen for forslaget om å utrede en småtrinnskole på Kalstad. Og det er både rett og rimelig at partiene, som langt på vei kom til makten som en følge av misnøyen etter den forrige skolestrukturdebatten, følger opp et slikt løfte. Men i samtaler med flere rødgrønne politikere den siste tiden, har jeg forstått at en ny Kalstad-skole i en eller annen form heller ikke for dem er tvingende nødvendig.

Det finnes nok fortsatt en god del folk utenfor det politiske miljøet som godt kan tenke seg en ny skole på Kalstad. Men jeg er temmelig sikker på at saken blir lagt død i denne omgang, som en følge av de høringsuttalelsene som har kommet inn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken