Velger bort offentligheten

UNNDRATT OFFENTLIGHET: Debatten i etterkant, i sosiale medier og på KVs leserbrevsider, viser hvor stor offentlig interesse kontorbyggsaken har.

UNNDRATT OFFENTLIGHET: Debatten i etterkant, i sosiale medier og på KVs leserbrevsider, viser hvor stor offentlig interesse kontorbyggsaken har.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Den beste medisin mot spekulasjoner om «monkey business» er åpenhet», skrev KV på lederplass i fjor høst. Lederen ble skrevet i kjølvannet av at ordfører Jone Blikra hadde avvist et krav om at kontrakten på salget av Kommuneskauen på Stabbestad skulle behandles i kommunestyret. Den gang endte det med at et tilstrekkelig stort mindretall, bestående av blant annet Blikras samarbeidspartnere Rødt, SV og MDG, tvang fram en behandling av kontrakten i kommunestyret.

«I en slik sak, der blant annet de økonomiske interessene er store og engasjementet i befolkningen er «langt over snittet», burde ordføreren heller valgt å ta et langt steg i retning av åpenhet og et fritt ordskifte – framfor å gjemme seg bak en ortodoks tolkning av reglementer og retningslinjer», het det videre i lederen.

Nå, nesten ett år senere – i en ny sak det er knyttet stor offentlig interesse og økonomiske interesser til – velger ordføreren nok en gang en strategi i forhold til åpenhet som vi er sterkt uenig i. Da formannskapet ble innkalt til et ekstraordinært møte den 20. august, der politikerne skulle orienteres om resultatet av anbudskonkurransen på utleie av kontorplasser til kommunen, hadde rådmannen unntatt saksframlegget fra offentlighet. På feil grunnlag etter KVs mening.

Vi mener at hemmeligholdet er i strid med både offentlighetsloven og forvaltningsloven, og vi har klaget på denne administrative avgjørelsen til Fylkesmannen.

Da formannskapsmøtet ble avholdt, hadde ordføreren og resten av formannskapsmedlemmene alle muligheter til å vedta at møtet skulle holdes for åpne dører. Noe også Henriette Fluer Vikre (Frp) foreslo, men som resten av formannskapet avslo etter forslag fra ordføreren. KV klager også denne avgjørelsen inn for Fylkesmannen.

Nok en gang velger Blikra altså en saksprosess som ekskluderer medvirkning og offentlig debatt i en stor og viktig sak, framfor å fremme åpenhet og engasjement. Hvorfor gjør han det? Jo, blant annet fordi han mener det er «rimelig at formannskapet er de første som får meddelt avgjørelsen i saken», som Blikra skriver i en diskusjonstråd på KVs facebookside. KV har i samme tråd etterlyst hvilken lovparagraf ordføreren støtter seg til, når det gjelder dette om at det er rimelig at formannskapet informeres først. Ordføreren svarte aldri på dette. Kanskje ikke så rart, når en slik lovhjemmel ikke finnes.

Det å «gnåle» om offentlighet om innsyn kan nok for mange virke litt på siden av den debatten som «herjer» i disse dager – om skisseutkastene som selskapet B13 Kragerø AS har fått laget av «kommunehuset» ved Danskekaia, og om hva som er god og dårlig byutvikling. Men dette handler om mye mer enn at vi som lokalavis skal få innsyn. Det handler først og fremst om at befolkningen skal få den informasjonen de har krav på, slik at man på best mulig grunnlag kan gjøre seg opp en mening om en sak – og eventuelt velge å engasjere seg i den. Men her har administrasjonen og flertallet i formannskapet – med ordfører Blika i spissen – valgt å legge større vekt på andre hensyn enn innbyggernes behov for informasjon. Jeg spør igjen, siden jeg aldri fikk svar da jeg stilte spørsmålet i lederen jeg skrev i fjor høst i forbindelse med salget av Kommuneskauen: Hva frykter du, Blikra?

ESPEN SOLBERG NILSEN

Ansvarlig redaktør

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken