I kommunestyremøtet i forrige uke vedtok et stort flertall at det ikke lenger skal stå utplassert konteinerne for hytterenovasjon utenom i sommersesongen. Argumentene for å endre på ordningen er at privatpersoner og næringsdrivende har fylt opp konteinerne som er reservert hyttefolk og båtgjester. Og når de har vært fulle, så har folk bare dumpet skrotet på utsiden av konteinerne. Misbruket av hytteavfallskonteinerne påfører visstnok kommunen 300.000 kroner i årlige ekstrautgifter.

Øyvind Olsen fra SV hadde helt rett da han under kommunestyrets møte presiserte at saken som var til behandling dreide seg om konteinere til bruk for hytterenovasjon. Men gjennom alle de årene disse konteinerne har stått utplassert, har de altså blitt fylt opp og vel så det av søppel som ikke skulle vært der. Jeg skal innrømme at jeg selv har vært blant dem som har sneket inn avfall i disse konteinerne.

Men jeg tror dessverre også at Thorleif Fluer Vikre fra Frp har rett, når han spår at fjerningen av konteinerne vil kunne føre til mer søppel i naturen og mer søppelrot rundt den planlagte minikonteineren som kommer som erstatning ved Fossen/Maxbo i vintersesongen. I det samme kommunestyremøtet opplyste Per-Erik Schulze fra Miljøpartiet at kommunens administrasjon nå jobber på spreng for å få på plass et returpunkt i nærheten av Kragerø sentrum, der folk flest kan komme å levere avfall som ikke får plass i dunkene vi bruker til daglig. Et tiltak som ifølge den vedtatte avfallsplanen skulle vært på plass allerede i fjor.

Hvis denne returmuligheten i Kragerø sentrum er så nært forestående som Schulze sier, så forstår jeg ikke hastverket med å fjerne konteinerne til hytterenovasjon. Jeg tror at kommunen og politikerne hadde sluppet mye av «støyen» som har vært i sosiale medier, hvis den nye returmuligheten for privathusholdningene hadde vært på plass før hyttesøppelkonteinerne ble fjernet.

Ja, overfylling av hyttekonteinerne er et misbruk av ordningen fra fastboende og næringsdrivende. Men hadde de fått stå til en den nye returmuligheten for privatpersoner er på plass, så hadde i det minste at søppelet til sjuende og sist havnet på Nilsbukjerr. Jeg har liten tro på at folks holdninger kan endres gjennom kommunestyrevedtak. Jeg har mer tro på at folk må fristes med bedre og mer praktiske alternativer.

Til slutt vi jeg påstå at kommunen, som det ble sagt fra kommunestyrets talerstol av Mette Ofstad fra Ap, har mye å hente på bedre markedsføring av de renovasjonsordningene som faktisk finnes. Når ikke engang kommunestyremedlemmer er klar over at søppeldeponiet i Sannidal har langåpent på torsdager og lørdagsåpent, så er det tydeligvis en del å hente på å få denne informasjonen ut til folk flest. Det ble også etterlyst at levering av søppel burde være gratis.

Det er den jo faktisk for de aller fleste av oss, gjennom de fire lappene vi får sammen med renovasjonskalenderen hvert år. Til sammen fire kubikkmeter «ekstrasøppel» kan leveres gratis med disse lappene. I tillegg kan alt hageavfall leveres gratis på Nilsbukjerr, og har du behov, kan du jammen ta med deg ferdig kompost gratis tilbake. Og hvor mange er klar over at kommunen gir rabatt på renovasjonsavgiften, hvis man komposterer matavfallet selv hjemme?