Behandling som fortjent

FELLES ANSVAR: Gruppelederne i samtale under kommunestyrets møte i forrige uke. FOTO: JON FIVELSTAD

FELLES ANSVAR: Gruppelederne i samtale under kommunestyrets møte i forrige uke. FOTO: JON FIVELSTAD

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LØRDAGSLEDEREN: Kragerø kommune har endelig fått et budsjett å styre etter neste år. Det måtte en «ekstraomgang» til i et ekstraordinært kommunestyremøte nå sist torsdag, etter at tidsskjemaet sprakk så det sang da vårt øverste politiske organ var samlet til kveldsmøte i forrige uke.

Jeg skal ikke forsøke å gjøre meg til «dommer» i striden om hvorfor kommunestyret ikke kom i mål med 2017-budsjettet og økonomiplanen forrige torsdag. Jeg støtter meg isteden til vår dyktige «pensjonistjournalist» Jon Fivelstad, som i referatet fra møtet konkluderte med skylddeling.

FOR OSS velgere og innbyggere er det ikke «spillet» i politikken som er det viktige, men resultatet av de politiske prosessene. Jeg er ikke helt sikker på at alle politikere er enige i det, dessverre. Jeg har et inntrykk av at spillet er viktigere jo høyere opp i det politiske hierarkiet man kommer. I en liten kommune som Kragerø, hvor vi har mange utfordringer med blant annet næringsutvikling og dårligere befolkningsutvikling enn i landet for øvrig, bør lokalpolitikerne legge større vekt på resultater enn på spillet. Dette er noe de aller fleste av våre lokalpolitikere ofte gir uttrykk for selv, men det glemmes altfor ofte nokså fort.

SOM JOURNALIST i TA og nå som redaktør i KV har jeg fulgt budsjettmøtene i Kragerø kommunestyre de siste sju-åtte årene. Jeg har hele tiden syntes at disse budsjettmøtene har blitt unødvendig heseblesende. Dels fordi partiene ofte har unnlatt å bruke hovedutvalgene og formannskapet til å presentere sine endringsforslag. Kommuneloven sier at formannskapet skal gi en budsjettinnstilling, som også skal være til høring for innbyggerne. Så kan dette bli diskutert fram mot den endelige avgjørelsen i kommunestyret. Men når budsjettet kommer til kommunestyret uten en skikkelig innstilling, har det haglet med forslag «over bordet», som det på grunn av tidsklemma ikke har blitt anledning til å diskutere på en ordentlig måte.

Gode forslag, som det kanskje kunne ha blitt enighet om, har blitt forkastet istedenfor å bli drøftet – på grunn av tiden. At desembermøtene i kommunestyret også har blitt nedlesset med et «oppsamlingsheat» av andre saker som må avgjøres før nyttår, har heller ikke skapt grobunn for en god budsjettdebatt. Dette er ikke en situasjon som har oppstått i år – dette har preget alle budsjettbehandlingene de siste årene.

Kragerøs snaut 10.600 innbyggere og kommunens rundt 1000 ansatte fortjener en budsjettbehandling som legger til rette for de gode løsningene. Det er snodig at årets viktigste sak, som involverer rundt 600 millioner kroner og mange viktige avgjørelser, skal hastes igjennom – når kommunestyret i andre tilfeller har all verdens tid i saker der det på forhånd ligger an til stor enighet. Med erfaring fra dette og tidligere års behandlinger, bør det tas grep for å få en bedre budsjettprosess og gjennomføring av selve budsjettmøtet. Dette er noe både posisjonen og opposisjonen har ansvar for å ta tak i og bli enige om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken