Anerkjennende milliontilskudd

Gamle «Kragerø»
Ferje

Gamle «Kragerø» Ferje

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Riksantikvaren har via statsbudsjettet for 2010 fått 42 millioner kroner til utdeling innen fartøyvern. I år hadde instansen fått søknader for 170 millioner kroner. Blant søkerne var det lokale kystlaget for deres prosjekt med hjemføring og opprusting av den gamle kragerøferja.

@Ledertekst2:Kystlaget fikk allerede i fjor, da "Gamle Kragerø" ble fredet, signaler om at man kunne få tilskuddsmidler. Likevel var summen på hele 2,7 millioner kroner en overraskelse. Av fire fartøy i Telemark fikk Kragerøs størst tilskudd. Summen er også blant de høyeste enkeltbevilgningene i år.

Dette tyder på at riksantikvaren har stor tiltro til prosjektet og arbeidet det lokale kystlaget utfører. For at man skal oppnå et tilskudd, må særlig to forhold være oppfylte: Det ene er fartøyets verdi som kulturhistoriske "representant" i norsk maritim virksomhet. Det andre er den fysiske tilstanden fartøyet er i og graden av autentisitet.

Kystlagets planer for ferja framover er at den skal brukes aktivt, blant annet ved å tilby gratisturer til ulike organisasjoner. Ved hjelp av tilskuddet er istandsettelsen fullfinansiert. Det er derfor gledelig at man nå kan konsentrere seg om å virkeliggjøre ferja som den verdifulle, lokale kulturopplevelsen den så vitterlig er.

Artikkeltags