Begynner i feil ende

MUNCH, MEN INGEN SAL: Kommunens kulturadministrasjon har valgt å prioritere et Munch-senter, framfor en kultursal som kan berike det mangfoldige lokale kulturlivet. ILLUSTRASJON: KAROLINE STENER SALoMONSEN

MUNCH, MEN INGEN SAL: Kommunens kulturadministrasjon har valgt å prioritere et Munch-senter, framfor en kultursal som kan berike det mangfoldige lokale kulturlivet. ILLUSTRASJON: KAROLINE STENER SALoMONSEN

Artikkelen er over 4 år gammel

For en drøy uke siden kunne KV presentere resultatet av flere års utredning av et mulig kulturhus i Kragerø. Vi valgte å vinkle vår sak på fraværet av kultursal i forslaget som blir presentert. Rett og slett fordi vi mener at det er det mest oppsiktsvekkende med forslaget.

DEL

Hvordan er det mulig å planlegge et kulturhus uten plass til en storsal og scene? Etter min mening burde en storstue for hele Kragerø vært utgangspunktet for i det hele tatt å starte utredningen av et slikt prosjekt. Og det var det vel egentlig også. Ut fra reaksjonene i etterkant av KVs omtale av saken, ser det ut til at vi var langt fra alene i forventningen om at kulturbygget skulle inneholde sal og scene.

Kulturhus ble til Munch-senter

Forhistorien til prosjektet som nå er lagt fram, startet med at Kragerø kommunestyre i begynnelsen av 2010 vedtok at kommunen skulle benytte seg av opsjonen på den såkalte B14-tomta, som delvis består av Fossen-området og en utfylling i sjøen. Senere samme år avsatte kommunestyret midler til å utrede det som den gang ble kalt et regionalt kulturhus.

På ettersommeren 2013 lanserte daværende Høyre-leder og gruppeleder for de borgerlige flertallspartiene, Reidar Skoglund, forslaget om etablering av et permanent Munch-senter i Kragerø. «Vi må tenke annerledes når vi skal jobbe for å skape nye arbeidsplasser her i Kragerø. Og da tror jeg at kulturopplevelser vil være et viktig satsingsområde», sa Skoglund til TA den gang

Da saken igjen dukket opp på sakskartet på forsommeren 2014, ble det vedtatt å fortsette utredningen av det som nå hadde fått betegnelsen «regionalt kulturbygg, kunst- og litteraturhus og mulig framtidig Munch-senter». På høsten samme år må saken innom en ny runde i kommunestyret. Denne gangen har prosjektet fått merkelappen «Munchsenter-prosjektet».

Prosjektet har med andre ord sakte, men sikkert dreid over fra å skulle være et regionalt kulturhus, til å bli en utredning av et Munch-senter. Så kan en spørre seg hvorfor det? Er det politikerne som med viten og vilje har styrt prosjektet i retning av at etablering av et Munch-senter er det viktigste? Jeg kan ikke huske at en slik dreining av prosjektet har vært oppe til brei politisk debatt. Eller er det kommunens administrasjon som har utnyttet et for udefinert handlingsrom til å dreie prosjektet i den retningen de ønsker?

Bolysten forsvunnet?

Det virker som om forprosjektets hovedmålsetting har vært å få på plass et Munch-senter, og deretter se hvilke andre eksisterende kulturtilbud man kan raske sammen for å få driftsutgiftene til et slik senter ned på et levelig nivå. Blant kulturtilbudene som foreslås flyttet inn i et slik «flerbruks kulturbygg», som er den ferskeste merkelappen på prosjektet, er biblioteket og galleriet til Kragerø kunstforening. Hvor er logikken i å flytte disse to kulturtilbudene fra «bolystområdet» rundt Kirketomta, som kommunen har brukt betydelig av både egne og fylkeskommunale midler på å bygge opp de siste årene? Er de plutselig ikke så viktige lenger, de målsettingene som bolystprosjektet hadde?

Nå har politikerne i første omgang valgt å utsette denne saken, for å få bedre tid til å se på forprosjektet som er lagt fram. Den tiden bør de benytte godt. For det første bør det avklares om det i det hele tatt er noen vits å fortsette utredningen av et kulturbygg, eller hva det nå enn skal kalles. Skal det fortsette, må det også settes av midler i kommunens økonomiplan. Det er det ikke nå. Og bestemmer man seg for å fortsette, må politikerne også si klart fra hva de forventer at et slikt bygg skal inneholde.

Jeg mener at en kultursal med scene og kino bør være selve kjernen i en slik videre utredning. Kultursjef Harald Bothner har bekreftet overfor KV at fylkeskommunens løfte om støtte på til sammen 20 millioner kroner i løpet av årene som kommer, ikke er avhengig av at bygget utstyres med et Munch-skilt på veggen.

«Tokestua på steroider»

I Drangedal har de gjennom etableringen av Tokestua klart å gi det lokale kulturlivet et skikkelig løft, samtidig som de klarer å trekke til seg spennende kulturinnslag utenfra. Visstnok til en prislapp på rundt 20 millioner. Tokestua er ikke et komplett kulturhus, med alle de tekniske innretningene som trengs for eksempel for å ta imot store teateroppsetninger og liknende.

Men en «Tokestua på steroider» i Kragerø, til en langt lavere pris enn de 90 millioner kronene det er anslått at det foreslåtte kulturbygget med Munch-fokus vil koste, bør kunne være mer realistisk å kunne få gjennomført.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken