Ingen avgiftsrabatt for Langøy-utbyggerne

Prinsipp:  Det kan ikke gjøres forskjell på store og små utbyggere, understreket ordfører Kåre Preben Hegland (til venstre) og fungerende rådmann Bjørn Hagen. Begge Foto: Jon Fivelstad

Prinsipp: Det kan ikke gjøres forskjell på store og små utbyggere, understreket ordfører Kåre Preben Hegland (til venstre) og fungerende rådmann Bjørn Hagen. Begge Foto: Jon Fivelstad

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Dette er en prinsippavgjørelse, og det er vanskelig å gjøre forskjell på store og små utbyggere.

DEL

Det sa ordfører Kåre Preben Hegland (H) da spørsmålet om «avgiftsrabatt» for Langøy-planene kom opp i formannskapet.

Leverer mange planer

Langøy Utvikling AS skal bygge ut flere områder på Langøy. Ved å dele dette opp i flere reguleringsplaner, ville man redusere omfanget av de pålagte geologiske undersøkelsene.

Men det ville på sin side føre til økte plangebyrer til kommunen, siden det er en «fastavgift» knyttet til hver reguleringsplan.

Utbyggerne søkte derfor om å få beregnet gebyr for åtte reguleringsplaner som om det var én plan, siden de ble levert samtidig. Dette kunne gi utbyggeren en besparelsen på cirka 680.000 avgift.

Ville ikke love noe

Rådmannen ville bare delvis imøtekomme denne søknaden.

Han innstilte på at gebyret som er knyttet til planenes areal kunne beregnes samlet. Men mente at man først kan ta stilling til reduserte fastgebyr når man ser om kommunen har hatt noen besparelse ved behandling av flere planer samtidig.

– Jeg synes rådmannen har gjort en prinsipielt riktig vurdering i sin innstilling, sa ordfører Kåre Preben Hegland, og fikk støtte av Solfrid Rui Slettebakken (V).

– Vi kan vurdere i ettertid om kommunen har hatt rasjonaliseringsgevinst ved å behandle åtte planer samtidig, og da ta stilling til gebyrene, sa hun.

– Jeg ser at kommunens gebyrregulativ åpner for å gjøre en slik vurdering. Jeg vil derfor støtte rådmannens forslag, selv om jeg ikke ser denne utbyggingen som like samfunnstjenlig som enkelte andre, sa, sa Rødts Charlotte Therkelsen Sætersdal.

Også Kjell Ove Heistad fra Ap støttet innstillingen, og vedtaket i formannskapet ble derfor enstemmig.

– Det viktige for rådmannen har vært å signalisere en positiv holdning til utbyggingen, sa fungerende rådmann Bjørn Hagen.

– Men vi er inne på selvkost-området. Når vi ser om vi har hatt noen stordriftsfordeler, kan vi gjøre en vurdering av fastsatsene, sa Hagen.

Artikkeltags