Gå til sidens hovedinnhold

La oss beholde naturopplevelsen på den nye stien rundt Kalstadtjenna

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er så godt å gå mykt og nesten stille på stiene inne i eikeskog på Jomfruland. Når Nasjonalparken nå har opprusta og tilrettelagt både gamle og nye stier, er det med et stidekke så nært opp til skogbunnen sitt underlag som mulig. Derfor brukes treflis som materiale. Dette gir et mykt og stille underlag, slik det bør være når en har som mål å gi mennesker og dyr mulighet til å ferdes på naturens premisser.

I mange år har det i Norge vært vanlig å legge grus når man lager universell utforming på stier i skog og mark. Nå er det tid for å endre på dette!

Vi er mange som bruker stien rundt Kalstadtjenna. Vi nyter at den består av steiner, løv, røtter og jord. Vi kan gå stille på den gamle godt brukte stien her, uten skraping av sko i grus! Dette må vi bevare!

Kalstadtjenna og Frydensborgområdet får nå forhåpentlig sin skjøtselsplan, og tiden er dermed inne for å effektuere verbalforslaget som Venstre fikk vedtatt i kommunestyret 8. desember 2016. (budsjettvedtak)

Forslaget lyder slik:

– Skjøtselsplan for Frydensborg plantefredningsområde og bruksplan for området rundt, følges opp og undersøkes årlig. (s. 128). (Dette ble etterspurt av miljørådgiver overfor statsforvalter (fylkesmannen) i desember 2020)

Videre i forslaget står det:

Stier som skal gjøres universelle, får dekke som er nært naturlig stidekke, og et alternativ til grus. Eks: Stien rundt Kalstadtjenna. Jf. Forsking om «Stier, mennesket og naturen».

Når nå trærne felles og stien skal gjøres universell tilgjengelig, så ligger det et klart vedtak på at man må finne alternativt til grus som dekke av stien!

Vi vil bevare den gode følelsen av å gå på en natursti rundt Kalstadtjenna, og vi vil ta vare på de stille stiene slik at vi kan høre lyder av fugler og dyr rundt oss, istedenfor knasing av grus.

Solfrid Rui Slettebakken

Kragerø Venstre

Kommentarer til denne saken