I KV 9. november 2021 har journalist Per Eckholdt et intervju med styremedlemmene Sverre Okkenhaug og Ole Jan Aatangen om galleriets nye lokaler i Bonusbygget i Rådhusgaten, der bygningen plutselig har skiftet navn til «Buchholmgården».

Jeg går ut fra at dette er «et glipp» enten fra avisens eller fra galleriets side?

Buchholmgården som ble revet av familien Carlsen i 1966 hadde navn etter frøken Olava Buchholm, som sammen med frøken Tønder drev «Pigeskole» i bygningens nye sørfløy fra 1860-årene til skolen høsten 1881 var blitt kommunal og flyttet til den nye skolebygningen i Løkka (senere Kragerø bibliotek).

Den egentlige Buchholmgården i Kragerø var derimot «Inspecteurgaarden» i Kirkegaten, som var eid og bebodd av tollinspektør Buchholm og hans berømte frue Magdalene Sophie f. Bentzen, dikterinnen fra Det Norske Selskab i København, som ble kalt «Nordens Sappho».

Inspektørgården i Kirkegaten ble revet i mellomkrigstiden, og lå der Hagens bensinstasjon og parkeringsområdet omkring den er nå. Bebyggelsen er beskrevet i Historieglimt 2018 i Carsten Hopstocks artikkel «Bardusgårdens historie».

Kragerø Faste Billedgalleri bør ikke blande kortene i byens bebyggelses- og kulturhistorie. Frits Thaulow leide seg inn i den ledige Buchholmgårdens skolefløy senhøsten 1881 etter at skolen var flyttet til nytt lokale i Løkka. Gamlefløyen var den såkalte Munkestuen; et svært gammelt hagehus innunder fjellet, som sammen med en stor hage her tilhørte «Paléet»; d.v.s. slektene Adelers og Heuchs store hovedbygning nede på bryggetomten foran det nåværende Rådhuset. Det ble fraflyttet etter grosserer Peter Andreas Heuchs død i 1825 og gikk over til å bli pakkbod og snekkerverksted for til slutt å bli revet cirka 1855; og delvis gjenbrukt i den nye hovedbygningen på Stabbestad etter brannen der. «Munkestuen» ble 1828 fullstendig ombygget og utvidet for å bli fru Heuchs enkesete; og sto uendret til den sammen med skolefløyen ble revet 1966.

Jeg synes galleriet bør holde seg for god til å misbruke navnet og minnet om den skandalen det var å rive Buchholmgården, ved å døpe Axel Carlsens Bonus-bygg om til «Buchholmgården».

La det navnet og den tapte bygningen få hvile i fred.

Ulf Hamran