Kystkafeen får lov til å skjenke på et større område i sommer

Tillatelsen er midlertidig og gjelder kun under den pågående koronasituasjonen.