Gå til sidens hovedinnhold

KV skal dele ut 150.000 kroner til gode formål

Artikkelen er over 1 år gammel

Nå kan du søke om støtte til lokale tiltak gjennom Kragerø Blad Vestmar! Vi deler nå ut 150.000 kroner til gode formål i nærmiljøet.

– Vi er glade for å kunne bidra til å støtte det viktige lokale arbeidet som gjøres blant frivillige i Kragerø og Drangedal, sier ansvarlig redaktør Espen Solberg Nilsen i KV.

– Som lokalavis jobber KV daglig for å være med på å skape et godt lokalsamfunn. Vårt viktigste virkemiddel for å bidra til det er journalistikken vi lager - enten det er de kritiske sakene, eller de gode og positive historiene. KV ønsker gjennom journalistikken å være med på å utvikle lokal kultur og identitet og være en positiv kraft i utviklingen av nærmiljøet. Men nå har vi også en mulighet til å bidra enda mer direkte, ved å dele ut 150.000 kroner til lokale tiltak, sier KV-redaktøren.

Ung målgruppe

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i lokalsamfunnet, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.

–Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år, men tiltaket trenger ikke være begrenset til denne gruppen alene, sier Solberg Nilsen.

Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Deler ut 25 millioner kroner

Det er ikke bare KV som deler ut midler til lokalmiljøene i Norge i denne runden.

73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut til sammen 25 millioner kroner. Amedias konsernsjef Are Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Lokal jury

Den lokale juryen for tildelingen i Kragerø vil bli ledet av ansvarlig redaktør Espen Solberg Nilsen, og vil i tillegg bestå av nyhetsredaktør Jeanette Brubakken og tidligere KV-redaktør Jon Fivelstad.

Når juryen har truffet sin beslutning, legges denne frem for KVs styreleder. Til slutt er det Sparebankstiftelsen som foretar den formelle godkjenningen.

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020 på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia.

Her kan du også lese mer om tildelingen. Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai 2020.

– Vi håper riktig mange vil benytte muligheten og at pengene vil bidra til å bygge et godt lokalmiljø. Vi gleder oss til å motta alle søknadene, sier Espen Solberg Nilsen.

Kommentarer til denne saken