KV har den senere tid satset på det de betegner som gravende journalistikk. Dette er bra og har resultert i flere gode saker. Nettopp derfor hadde det vært ønskelig at de fortsatte sine dykk også i mindre enkeltsaker. Som når de slår stort opp at Kragerø Faste billedgalleri (KFB) nå kan skjenke 100 personer, og det til tross for «strenge advarsler» om ikke å skjenke med barn og unge tilstede. KFB har det siste året hatt omvisninger og skoleopplegg for flere hundre skolebarn, noe som har vært en suksess. Men selvsagt skjenker vi ikke alkohol når det er barn tilstede!

Men i likhet med de aller fleste gallerier i landet, lager vi litt festivitas rundt utstillingsåpninger. Da har vi søkt og fått innvilget skjenkebevilling til en enkelt anledning til inntil 100 personer. Dette har vi gjort i de 8 årene KFB har eksistert.

Når vi nå har fått nytt lokalet og har tatt et steg videre på veien mot et fast galleri og kunstmuseum i Kragerø, har vi utvidet med en egen museumsbutikk og en liten kafe. For å øke muligheten for inntjening, har vi søkt om skjenkebevilling til denne lille kafeen. Det er 14 plasser. Og om sommeren, hvis været er fint, søkte vi om at 4 av stolene kan settes utenfor, ved inngangen til galleriet. Det er disse 14 plassene vi har fått fast bevilling til. Men siden vi har enkelte arrangementer i løpet av året, som utstillingsåpninger og foredragskvelder som erfaringsmessig kan trekke inntil 100 personer, søkte vi samtidig om utvidet skjenkebevilling til disse. Dette for å lette saksbehandlingen, både for oss og for kommunens saksbehandlere.

KV gjør videre et poeng av at bevillingen er gitt uten at vi har tatt pålagte tester. Til orientering er det ikke anbefalt å ta disse testene før bevillingsvedtaket er fattet, siden det innebærer kostnader i form av gebyr, i tillegg til en viss innsats med å sette seg inn i aktuelt lovverk.

At KV retter en pekefinger mot oss med formuleringen «sterk advarsel», blir noe underlig sett i lys av KV’s egen aktive praksis med gjentatte billedreportasjer fra feststemte folk som hever glassene og skåler med journalisten og hverandre. KFB er drevet av frivillige, med stor innsats og et varmt hjerte for Kragerø, motivert av å bidra til økt aktivitet i byen vår. Da er det demotiverende med en lokalavis som i stedet for å heie på lokale krefter, ser ut til å ha slått seg på en linje der det motsatte er tilfellet. Kan redaktøren svare oss på hva avisas agenda med denne negative vinklingen egentlig er?

Anny Skaug Grøgaard
Kragerø Faste Billedgalleri