Et samlet styre i KV fattet mandag et vedtak om å kutte antall ukentlige utgivelser av papiravisa fra tre til to.

– Vi gjør dette fordi våre leseres vaner har endret seg. Nå er nesten halvparten av våre abonnenter heldigitale – det vil si at de ikke får papiravis hjem i postkassa. Og andelen digitale abonnenter øker for hver dag som går. Samtidig vet vi at en veldig stor andel av våre papirabonnenter bruker både nettavisen og eavisa vår hyppig. 90 prosent av våre abonnenter aktivert tilgangen til våre digitale plattformer, sier ansvarlig redaktør Espen Solberg Nilsen

Tirsdag og fredag

KVs tirsdagsavis fortsetter som før, mens ukens andre papiravis kommer på fredager. Endringen vil tre i kraft om en måneds tid. Den første fredagsavisa kommer 20. november.

– Vi ville beholde tirsdagsavisa for å fange opp hendelser og arrangementer i helgen. Fredagsavisa blir vår nye helgeavis, med blant annet kjente elementer fra lørdagsavisa, som reportasjer, faste spalter, kronikker/ledere og kryssord. Når vi nå starter med fredagsavis, går vi litt tilbake til KVs røtter. KV er jo et resultat av sammenslåingen av Kragerø Blad og Vestmar på slutten av 1990-tallet. De to avisene fordelte ukedagene mellom seg. Tirsdag var en Kragerø Blad-dag, mens Vestmar kom ut på fredager, sier Solberg Nilsen.

– Papiravisa fortsatt viktig

– Dette er ikke et sparetiltak, men en omprioritering av ressurser i redaksjonen, som skal gi leserne enda mer innhold. Vi opprettholder antall stillinger i redaksjonen. Endringen innebærer at vi nå kan bruke enda mer av tiden vår på å lage enda flere gode lokale saker. Leserne forventer at vi er til stede og serverer løpende nyheter fra tidlig om morgen til sene kvelden – og noen ganger midt på natta når det skjer store hendelser, fortsetter redaktøren.

Han understreker at papiravisen fortsatt er viktig, og han er sikker på at KV vil gi ut papiravis i mange år framover.

– Vi vet at mange av våre lesere foretrekker å lese papiravisa, gjerne i kombinasjon med nettavisen vår. Vi skal sørge for at alle de viktigste nyhetene og de beste reportasjene kommer på trykk i de to ukentlige papirutgavene.

Han minner om at alle som i dag er abonnenter på papiravisa også har digital tilgang inkludert i sitt abonnement.

– Det ligger en «oppskrift» ute på nettsiden på hvordan du får aktivert tilgangen til «plussakene» på KV.no og til eavisen. Men ta gjerne kontakt med oss eller kundesenteret vårt hvis du trenger hjelp til å komme i gang, oppfordrer Solberg Nilsen.

Flere utfordringer

Koronakrisen har også rammet norske aviser hardt. Mange aviser, KV inkludert, har opplevd en betydelig nedgang i annonseinntektene. Pandemien har også endret lesernes vaner – trafikken på KVs nettside har økt betraktelig etter at pandemien slo til i våres.

– Det koster mye å trykke og distribuere papiraviser til stadig færre papiravislesere. For at KV fortsatt skal kunne være en «sunn» lokalavis som lager relevant journalistikk og oppfyller forventningene hos våre lesere, så mener vi at det er viktig at vi gjør denne endringen nå, sier Solberg Nilsen.

Han peker også på at det de siste årene stadig har dukket opp nye utfordringer med å få papiravisen ut til abonnentene.

– Posten har gjort flere endringer de siste årene, som har gjort det mer utfordrende for oss og andre lokalaviser å få distribuert papiravisen. Noen avbøtende tiltak har blitt innført gjennom midlertidige ordninger som finansieres av staten. Men jeg har liten tro på at disse avbøtende ordningene kommer til å fortsette i det uendelige.

KV eies av Amedia, sammen med neste 80 andre lokalaviser rundt om i landet. Mange andre lokalaviser i Amedia har allerede gjennomført en tilsvarende endring som KV nå gjør.

- En naturlig utvikling

Per Eckholdt er tillitsvalgt for Norsk Journalistlags klubb i KVs redaksjon, og har med sine nesten 40 års erfaring i avisbransjen vært gjennom mange små og store endringer.

- At KV nå går fra tre til to ukentlige papiraviser, er en naturlig del av utviklingen. Samfunnet vårt blir stadig mer digitalisert, noe som selvsagt også påvirker oss som lager lokalavis. Dette blir en overgang både for oss som jobber i KV og de av våre abonnenter som har papiravisa. Men jeg har tro på at det skal komme noe godt ut av endringen som nå gjøres, sier Eckholdt.