Kunne ikke svare på legevaktspørsmål: – Ikke mulig før det foreligger en utredning

Forsikrer at spørsmålene vil besvares når alternativene er ferdig utredet.