Denne trafokiosken ble bygget da Kragerø fikk elektrisitet. Den er tegnet og konstruert av Erik Fjeld. Klikk på pilene eller sveip for å se flere bilder.

Kun tre slike finnes fortsatt: – Viktig å ta vare på

Det fine med disse gamle byggene i teglstein, er at de fortsatt er i bruk. Alle de andre trafokioskene fra den første tiden er enten revet eller bygget om.
Publisert