Gå til sidens hovedinnhold

Kulturminneplan for Kragerø 2021–2025 – uttalelse fra Kragerø Bys Venner

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planen er full av fine ord og betraktninger om viktigheten av å ta vare på Kragerø som kulturby, med dens mange minner og dens særpreg. Vi kan underskrive på det meste – den gir en bra oppsummering av det som bør gjøres, hvilke begrensninger som finnes og hvilke lover, regler og muligheter som gjelder generelt.

Imidlertid er det nettopp ordene «bør» og «burde» som slår oss ved gjennomlesning av planen. Den viser så tydelig at det er uendelig mye som gjenstår å gjøre eller som burde ha vært gjort.

Vi savner en klar prioritering og konkretisering av oppgaver i de nærmeste årene.

Vi kan, for å være helt konkrete, for eksempel nevne

  1. Carl Nesjar-skulpturen. Hva gjør kommunen med den?
  2. Odd Einarsons kunst og hans «Ruslebo». Bidrar kommunen noe i den saken?
  3. En høyst nødvendig opprustning av trappa opp til Kirkehaugen og av bautaen til minne om Jens Lauersøn
  4. En høyst nødvendig oppussing av Vigeland-fontenen i Biørnsborgparken
  5. Opprustningen av Kirketomta – hvor ble det av den?

Vi vil videre rette oppmerksomheten mot følgende sitater fra planen:

Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen søkes bevart. Særpreg og karaktertrekk må i størst mulig grad bevares.

Det bør også vurderes om det også skal lages retningslinjer som skal gjelde for bebyggelsen og evt. nybygg i randsonen til NB! området og hensynssonen. Dette vil være med på å hjelpe en evt utbygging/ ombygging med å harmonere med den omkringliggende antikvariske bebyggelsen.

Disse – og flere «honnørsetninger» – samsvarer med vår forenings formål, som er å arbeide for å bevare Kragerøs særpreg, og er etter vår mening godt sagt!

Aase Lotsberg
leder, Kragerø Bys Venner

Kommentarer til denne saken