Styrket etter Løvstad-kurs

Avdelingsleder Anne Marie Berntsen (t.v.), miljøarbeider Ingeborg Aasgaard og pleie- og omsorgssjef Bjørg Pedersen har gjennomgått et utbytterikt "Løvstad-kurs".

Avdelingsleder Anne Marie Berntsen (t.v.), miljøarbeider Ingeborg Aasgaard og pleie- og omsorgssjef Bjørg Pedersen har gjennomgått et utbytterikt "Løvstad-kurs".

Av
Artikkelen er over 18 år gammel

Å kunne forebygge aggresjon og vold, dempe angst og få bedre forståelse mellom beboer og miljøarbeider vil gjøre hverdagen bedre for alle. Nylig gjennomgikk hele personalet i de to avdelingene for psykisk utviklingshemmede i Drangedal et såkalt Løvstad-kurs, og er kjempefornøyd med resultatet, så langt.

DEL

Å jobbe tett sammen med beboere som har utagerende adferd er ikke alltid så enkelt. Mange kommer opp i situasjoner hvor det gjelder å handle raskt, samtidig som situasjonen fort kan utvikle seg til det verre hvis en ikke gjør ting riktig fra starten av konflikten. Da gjelder det å være bevisst på teknikker som kan forebygge, avverge, dempe eller løse konflikter som kan utvikle seg voldelig. Det er et feil utgangspunkt å si at vi må forsvare oss mot brukerne. Vi er ikke deres motstandere, men hjelpere.

Alle med

I våres var 30 miljøarbeidere i Drangedal på kurs med Helle-ekteparet Linda og Nils-Erik Løvstad, som står bak den såkalte "Løvstad-skolen". Gjennom mange år har de utviklet et eget kursopplegg for folk som jobber i ulike yrker hvor de møter folk med adferdsvansker. Det kan være alt fra sosialkontoransatte, pleiere i eldreomsorgen, barnevern eller psykisk utviklingshemmede. Det er langt fra noe "selvforsvarskurs", men et kurs for terapeutisk mestring av vold.
-Dette har vært et obligatorisk HMS (helse, miljø og sikkerhet)-tiltak som det har vært behov og ønske om i flere år, erkjenner pleie- og omsorgssjef, Bjørg Pedersen, i Drangedal kommune.
-Sammen med personalet på både Drangedal Aktiviteter og Granveien avlastning og bokollektiv, gjennomgikk de 30 ansatte et tre dagers kurs i mai, for så å få en oppfølgingsdag nå i september. Gjennom forelesninger, demonstrasjoner, rollespill og video foregikk undervisningen på dagtid. På de to stedene bor og oppholder det seg omkring 15 brukere, flere som selv ikke har språk eller forstår vanlig språk.

Samlet forståelse

-Kurset har gitt en mer samlet forståelse for hvorfor en opplever vold på jobben, forteller avdelingsleder Anne Marie Berntsen og miljøarbeider Ingeborg Aasgaard.
-En samlet forståelse styrker personalets trygghet, som igjen gir seg utslag i trygghet til brukerne. Hele personalet er blitt mye mer bevisste på hva vi gjør for å avverge situasjoner. Å forstå aggresjon er viktig for å forebygge og å mester den. Vi tenker nå på en litt annen måte, og har kanskje endret litt holdninger i positiv retning. Det håper vi skal gi seg positivt utslag for både brukerne og oss selv, fordi det er etter kurset at en kan begynne å gjøre ting på litt andre måter. I den forbindelse har vi nedsatt ei arbeidsgruppe som nettopp skal jobbe med oppfølging, fortsetter Aasgaard og Berntsen.

Enkle teknikker

-Har dere noen enkle eksempler på noe av det dere har lært.?
-En skal for eksempel ikke stå rett foran en person som angriper, men være på sida. Berøring er også viktig, og hvordan denne skjer. Når man holder om noen med samla hånd, virker det mer beroligende, istedenfor "klypetak", som ofte er lett å gripe til, bokstavelig talt. Altså: en fast, men kjærlig hånd.
-Hva annet har dere lært?
-Det er utrolig mye, og vi hadde rollespill for å øve på hverandre. Vi så på situasjoner hvor vi må holde en person, hvordan vi kommer løs om vi blir lugget, bitt eller klypt. Hvordan bruke effektivt avledningsmanøver uten selv å måtte være fysisk sterke, og unngå å forulempe den det gjelder, forteller de to.

Bedre plattform

-Dette har vært vanvittig bra, og blitt en motivasjon for å jobbe bedre, roser Ingeborg Aasgaard. Samtig understreker hun hvor viktig det er å gi ros til hverandre, både beboere og kolleger. -Det er så lett å overse dette i hverdagen.
-Vi håper og tror at kurset har bidratt til å lage en bedre plattform for en bedre hverdag for brukere og ansatte. Sistnevnte er veldig stabile, og kurset kan gjennom bevisstgjøring forebygge mot utbrenthet, belastningslidelse, få ressursutvikling, ressurssparing og miljøtrygging, sier de tre damene; pleie- og omsorgssjef Bjørg Pedersen, avdelingsleder Anne Marie Berntsen og miljøarbeider Aasgaard tilslutt.

Artikkeltags