- Jeg har to spørsmål til dere, sa hun henvendt til publikum som hadde møtt opp for å overvære et "klimatribunal" i regi av filosofifestivalen På kanten. 

Tribunalet er kort fortalt en regissert rettssakshøring hvor høyesterettsdommer Wenche Elisabeth Arntzen var administrator og Thomas Hylland Eriksen utspørrer.

- Når skjønte dere at det måtte gå galt? Og når valgte dere å slutte å lytte? var spørsmålene Tale Ellingvåg søkte svar på som vitne.

- Min generasjon og jeg har allerede arvet kloden. Statistikk viser at folk under 30 blir mer og mer bekymret for klima. Men så ser vi et problem i min generasjon også. Vi går til oljen. Problemet med det er at vi blir akkurat som dere. Så, min utfordring til dere er å handle. Vær så snill: Gjør slik at vi ikke blir som dere, sa 21-åringen fra Skåtøy som etterlyser handling.

- Klimakrisen ikke så alvorlig

Filosof Inga Bostad var også blant de ni vitnene som belyste klimautfordringene fra ulike synspunkt. Hun tok for seg temaet om hvorfor vi ikke handler når man sitter med kunnskapen.

Ellef Ellegård, bonde og kragerøpolitiker, hadde en klar oppfordring til de unge:

- Skaff dere en utdannelse til å utnytte sol, vind og vann.

Han mener olje- og gass er en tidsalder, og at det er helt sikkert at olja vil forsvinne. Ellegård tror også at klimakrisen ikke er så alvorlig som mange skal ha det til.

- Den største trusselen for ufred i verden er varme og mat, påpekte han i sitt innlegg.

- Hvorfor være inne når alt håp er ute? innledet friluftsmannen Øystein Dale, kjemiiingeniør og viseadministrerende direktør i Esso til 1995, nå ekspert på energispørsmål og miljøvern.
 

Mindre forbruk

-  Vi vet mer enn nok, men vi er ikke villige til å gå inn i de handlingene som er nødvendig, var budskapet hans. Han siterte også turkameraten Arne Næss: " Hvem skal lære bort gleden ved å klare seg med mindre?".

De øvrige vitnene var filosof Olav Gjeldsvik som tok for seg klimaetikk og hva slags plikter hver og en har, mens Bjørnar Moxnes fra Rødt mener at makt og behovet for økt avkasting på investeringer hos verdens mektigste er avgjørende for at det ikke skjer drastiske endringer. Han ønsker seg mer makt til folket.

Arne Fred Solbekk mener man snakker mest om symptomene, og ikke de bakenforliggende årsakene til klimautfordringene. Som han mener er at vi er for mange mennesker.

- Det er høy fødselsrate i utviklingsland. Skal man få ned fødselstallene må man ha en viss velstand så man ikke trenger å føde barn for å føde familien fra de er ganske små. I tillegg trengs utdanning og tilgang på familieplanlegging, påpekte han.

Anita Leirfall belyste plikter overfor mennesker og natur, mens Trond Berg Eriksen snakket om hvorfor han ikke er så engasjert som mange mener han burde være.

I utgangspunktet var tribunalet tenkt som en rettsak hvor det skulle avsies dom på bakgrunn av om Norge med sin oljeutvinning hindrer fremtidige generasjoners livsutfoldelse og menneskerettigheter. Men det ble ikke konkludert eller felt noen dom siden man manglet noen som ville påta seg rollen som tiltalt. Derimot oppsummerte administrartor etter at vitnene hadde svart på spørsmål fra salen.

Det ble blant annet satt spørsmåltegn ved om man har nok tid til å løse problemene, eller om klimakrisen er så overhengende at det er for sent.
Et fullsatt Løkka bedehus fikk med andre ord belyst klimautfordringene fra mange ulike synspunkter.