– En spennende og interessant bok, mener Munch-kjenner Katja Aarflot.

– Ravn har brukt hele 10 år på denne boken, og dermed gjort et grundig forarbeid. For henne har Jappe neste blitt en nær venn, selv om det er hele 150 år siden han ble født.

Helle Christine er opprinnelig fra Kroken, og vil for mange være mest kjent som Helle Christine «Kine» Solberg. Etter å ha jobbet med boken i 10 år, kunne hun i fjor omsider gi den ut.

Bokbad

Boken om Jappe Nilssen er hennes masteroppgave i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Til daglig arbeider Ravn ved Nasjonalmuseet i Oslo.

Torsdag komme hun til Kragerø hvor Kystbokhandelen og Kultur-Kameratene inviterer til bokbad sammen i Skagerrak sparebanks lokaler. Det er Aaflot som skal samtale med forfatteren.

– Jappe Nilssen var på flere måter en spesiell person som hadde et svært nært forhold til Edvard Munch, Hans Jæger og Oda Krohg. Han sto blant annet modell for Munch, og han var svært aktiv for at Munch skulle realisere Aula-dekorasjonen. Derfor er jeg ikke i tvil om at bokbadet med Helle Christine blir svært interessant.

JAPPE NILSSEN

Jappe (Jacob) Nilssen var litterat, kunstkritiker og bohem i samtiden til Hans Jæger, Oda og Christian Krohg og Edvard Munch. Han var en del av Kristiania-bohemen.

Allerede 17 år gammel ble han Munchs venn, et vennskap som varte i mer enn 40 år.

Jappes rolle som formidler av og forkjemper for Munchs kunst viste mot og samtidsorientering, men etter hvert som kunsten tok radikale sprang inn i det moderne, ble han mer skeptisk.

KILDE: ARVINIUS+ORFEUS FORLAG