Til sammen var det omkring 30 innslag på de to konsertene. Mye vokal og piano, men også fele med unge Thorvald Tveitereid som utøver. Sammen med lærer Annika Westgård framført de to «Ringnesen», en reinlender.

KVs utsendte har ikke til hensikt å foreta noen rangering av de enkelte innslagene. En komme allikevel ikke utenom 15 år gamle Martin Borgar Nilsen med sin framføring av Beethovens «Måneskinns-sonaten» 1. og 2. sats på piano, som ga frysninger nedover ryggen.

Det er et stort aldersspenn på de mange utøverne. Kulturskolen er tydelig en viktig arena, blant annet med å lære det å stå på en scene.

Avslutningen av kveldens siste konsert sto koret Singspiration for, den aller siste sangen med Frida Hauge som solist.

To flotte konserter var til ende.