Kultursjefen har med barnebarna på jobb på Jomfruland: – Behagelig del av jobben

Den første uka av Jomfrulandsutstillingen har kultursjef Harald Bothner tatt seg av. Barnebarna hjalp til i kiosken.