Dramatiske historier om flyktningers situasjon

Det var ikke akkurat lykke det handlet om da årets Filosofifestival ble avsluttet søndag. Det ble i stedet en debatt, eller langt mer en samtale om flyktningkrisen i Europa, og hvordan den må løses.