Ny museumsstrid på Berg - mener kommunen bryter loven

Leder Per Norseng og resten av styret i stiftelsen for Berg Museum mener at avtalen kommunen har inngått med Telemark museum griper inn i områder som er stiftelsesstyrets ansvarsområde. (Arkivfoto: Per Eckholdt)

Leder Per Norseng og resten av styret i stiftelsen for Berg Museum mener at avtalen kommunen har inngått med Telemark museum griper inn i områder som er stiftelsesstyrets ansvarsområde. (Arkivfoto: Per Eckholdt)

Artikkelen er over 2 år gammel

Stiftelsesstyret ved Berg museum mener at Kragerø kommune har brutt stiftelsesloven, ved å inngå en egen samarbeidsavtale med Telemarks museum.

DEL

Det er en såkalt "samarbeids- og forventningsavtale" mellom kommunen og Telemark museum, som ordfører Jone Blikra allerede har underskrevet, som er stridens kjerne.

Avtalen, som trådte i kraft fra 1. august i år, var et ønske fra Telemark museum, kommer i kjølvannet av at det etter flere år med gnisninger ble inngått en konsolideringsavtale mellom Frøken Henriette Homanns Legat (Bergstiftelsen) og "fylkesmuseet" i Skien i februar i år.

- I strid med loven

I en e-post til kultursjef Harald Bothner skriver Per G. Norseng på vegne av styret i Bergstiftelsen at det er uheldig at kommunen inngår en avtale med Telemark museum, som stiftelsesstyret mener går langt utover det konsolideringsavtalen fra februar forutsetter. Norseng mener at samarbeidsavtalen beveger seg inn på stiftelsens enemerker, i strid med stiftelsesloven og legatets egne vedtekter.

I et notat som følger e-posten fra Norseng påpekes det at det at forvaltningen av stiftelsen hører inn under styret, og at det er styret som representerer stiftelsen utad.

- Kommunen har ikke anledning til å forplikte Frøken Henriette Homanns Legat eller gjøre avtaler på vegne av Frøken Henriette Homanns Legat utover det som fremgår av konsolideringsavtalen, heter det i notatet.

Eget forslag

Mens samarbeidsavtalen som ordføreren har inngått med Telemark museum går over to sider, så foreslår styret i Bergstiftelsen isteden en avtaletekst på en snau side. Stiftelsens avtaletekst er i all hovedsak bare en beskrivelse av hvor mye kommunen gir i tilskudd til Telemark museum i år, og hvor store årlige kostnader kommunen har til skjøtsel av museumsområdet, veier og friarealer.

Avtalen kommunen nå har med Telemark museum er mye mer detaljert, og tar blant annet for seg videre satsing på Kittelsenhuset og et faglig samarbeid på andre kulturområder enn museumsdrift.

På politikernes bord

Striden om samarbeids- og forventningsavtalen kommer nå på politikernes bord, ved at den legges fram som orienteringssak i hovedutvalg for samfunn førstkommende torsdag.

I saksframlegget fra kultursjefen går det fram at direktør Jorunn Sem Fure vedTelemark museum har blitt kontaktet om innspilet fra Bergstiftelsen om samarbeidsavtalen.

- Jeg tenker at det avtaleverket som nå foreligger har vi brukt mye tid på, det er undertegnet av alle parter, og det har kun vært i virksomhet noen måneder. Vi mener dette nå henger godt sammen, det er en rimelig balanse mellom oppgave, ressurser og prioriteringer. Vi forholder oss derfor til de avtaler som nå foreligger, inntil de evt. sies opp, skriver museumsdirektøren til kultursjefen i Kragerø.

- Rådmannen vil presisere at dette er Kragerø kommunens forventninger om hva Telemark museum skal levere av museumstjenester som følge av kommunens årlige tilskudd. Avtalen inneholder ingen form for styring av Bergstiftelsen, men er først og frem en forsterkning av hvilke tjenester innenfor museumsområdet som forventes. Kragerø kommune har tatt utgangspunkt i konsolideringsavtalen ved utformingen av kommuneavtalen, og fraviker derfor ikke på noen punkter i denne. Det er Kragerø kommunes klare rett til å sette forventninger om hva kommunens tilskudd skal brukes til, skriver rådmannen i sin vurdering til hovedutvalget.

Artikkeltags