Kjære ansvarlige for fastsettelse av at Sankthansaften ikke skal feires Sankthansaften i Kragerø, men påfølgende fredag.

Slike ting gir en spiss på tilværelsen og kan vel kalles nytenkningens seier over fornuften. Men hvorfor stoppe der? Jeg har et forsalg til flere kreative krumspring i lokal kalendertilpasning.

Og for å gjøre det enkelt vil jeg foreslå følgende reglement gjeldene for de deler av Kragerø som tidligere hørte til Kragerø og Skåtøy kommuner, med unntak av Helle og Skarbo (de er for konservative der oppe, for ikke å snakke om de i Sannidal). Så det vil gjelde for Kragerøhalvøya opp til Sluppan, øyene og Levang:

1. mai feires den første fredagen i mai. Alternativt, den første lørdagen, slik at de som ikke føler seg som en del arbeiderbevegelsen ikke skal bli krenket, men kan stelle i hagen, som om ingen ting har skjedd. Dette kan veksle etter om det er venstre- eller høyresiden som har flertall i kommunestyret.

17. mai feires på den første fredagen etter 15. mai. Da vil alle ha fri dagen derpå, med unntak av de som arbeider i salg og service, og har de valgt dette helt frivillig.

Julaften med julegudstjeneste feires første søndag etter vintersolverv. Påfølgende mandag og tirsdag blir lokale fridager, slik at man alltid får en langhelg. Presten får gudstjeneste søndag, som han er vant til, noe som også er en fordel.

Påske, Kristi Himmelfart og pinse er bevegelige nok som de er.

Bots- og bededag er fra før på en søndag, så den er grei. De færreste husker på den likevel.

Tid for Halloween fastsettes av elevrådet ved Kragerø skole.

Endringene bør gjennomføres uten forvarsel.

Michael Hopstock