Krangelen med Fylkesmannen om bygging i strandsonen: Ingen hjelp å få fra departementet

Lokalpolitikerne fra Kragerø håpet at et møte med statsråden ville gi Fylkesmannen en korreks, og endre hvordan byggesaker i strandsonen håndteres av statens representant i fylket. Nå viser det seg at turen til Oslo ikke ga resultatet man ønsket.