Søknaden var avslått av administrasjonen, og hovedutvalget for plan, bygg og miljø var på befaring før de behandlet hytteeieren klage.

Den omsøkte veien var tenkt lagt i et lite dalsøkk ved siden av en nabohytte. Søkeren argumenterte med at det var behov for veien blant annet for å få materialer fram til hytta. I dag må alt bæres ned fra Bjerkhueveien. Naboene gikk ikke imot selve veien, men ønsket ikke noe form for parkering, som ville ta utsikt fra dem.

– I dag legges det ikke ut reguleringsplaner, uten at det er veiframføring til alle hytter, sa Tore Ramberg (H), da han foreslo at veisøknaden skulle imøtekommes.

– Vi kan godkjenne veien med en vendehammer for å snu, men at det ikke skal være noen parkering, mente han.

Ellef Ellegård (Frp) pekte på at en vei også vil gi bedre atkomst til sjøen for flere.

– Jeg vil støtte et avslag. En vei er ikke regulert inn, og den vil være til sjenanse for naboen. Vi trenger ikke åpne for veitiltak i 100-metersbeltet, sa Per-Erik Schulze.

Søkerens klage ble avvist mot fire stemmer, og går videre til Fylkesmannen.