Er det bare jeg som leser KV, fordi jeg fortsatt har interesse for byen Kragerø, som reagerer på at en politiker, i forbindelse med behandling av sak i hovedutvalg for plan og bygg, sier at klagere i saken «har selv valgt å bosette seg midt i byen og dermed burde tåle såpass»?

Skal velgerne altså «straffes» for å bosette seg i Kragerø by med tivolistemning og massive flaggborger ytterst på flytebrygger langs havnefronten hele året?

Nå er det dessverre ikke kommunevalg til høsten slik at jeg kunne oppfordre «alle som er bosatt i byen Kragerø» om IKKE å stemme på lokalpolitikere med slike holdninger, men jeg kan likevel oppfordre folk i Kragerø til å verne om byen sin ved å «ikke glemme».

Det er bare 2 år til neste kommunevalg, og Kragerø TRENGER tydeligvis nye, unge politikere som tenker miljø og kystvern, og som ikke gir strandsonedispensasjoner i hytt og pine.

Det å skulle representere og vise respekt for sine velgere i en kystkommune krever «en viss ryggrad», for alle vet at er så visst ikke lett å stå imot press fra pengemakta.

Grete W. Sørensen
interessert og utflytta, ikke langt unna