Sjekk hvem i Kragerø og i Sannidal som hadde telefon for 72 år siden

Måtte du ringe Brannstasjonen i Kragerø i 1947 var nummeret 103, Sannidal trygdekasse i Kil hadde det veldig greie nummeret 800. Den gangen var Skåtøy egen kommune. Kommunehuset lå på Øya og nummeret dit var 394.