Farlige journalister

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LESERBREV: Det er fint at mange involverer seg i meningsutveksling om sykling enten de argumenterer for eller mot ulike aspekter. Noen har sin egen oppfatning om hvordan trafikkreglene burde være. Vi håper det er enighet om at vi som trafikanter må forholde oss til hvordan trafikkreglene faktisk er. Jimmy Åsen skriver om sine synspunkter om sykling i KVs spalte «På lørdag». Hallo Jimmy, du må ha litt kunnskap for å skrive om noe, spesielt når du er journalist med skarp lørdagspenn.

«Hvilke signaler man gir» er tydeligvis viktig for deg, men når du ikke vet forskjellen mellom et fortau og en gang/sykkelsti blir det selvfølgelig vanskelig å kunne skrive noenlunde presist. Trafikkreglene som er angitt i forskrift for kjørende og gående presiserer dette i § 1 del 1 punkt h at et fortau er et «anlegg for gående som er skilt fra veibanen med kantstein». Videre under samme § under punkt f er det angitt at en gang og sykkelvei er «Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte»

Forskriften om trafikkreglene § 18-3 angir at det er tillatt å sykle på fortau når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

Forskriften angir ingen spesifikk fartsgrense på gang- og sykkelveier, men det anbefales at syklister og gående må ta hensyn til hverandre og sørge for et best mulig samspill. Som oftest er gang- og sykkelveier beregnet på sykkeltrafikk i begge retninger. Syklister må ta hensyn til gående og passere i god avstand og lav nok hastighet. Uansett er det jo i flere sammenhenger praktiske og fysiske fartsbegrensninger som for eksempel gående med barnevogner og hunder, samt at man også må kunne stoppe der man har vikeplikt for kryssende trafikk. Men en faktisk fartsgrense er ikke angitt.

I noen sammenhenger vil det likevel være tryggere både for de gående og de syklende at syklistene trekker ut i veibanen. Det er fullt ut lovlig der det ikke er angitt med eget skilt at sykling er forbudt, selv om ikke alle liker dette.

Hvor journalisten har funnet ut at man sykler to-tre i bredden for å «kunne prate sammen» vet ikke vi, men det er faktisk både lovlig og anbefalt å sykle to i bredden på landevei for å halvere forbikjøringsavstanden for bilene som kommer bak (og da kan det til og med være hyggelig å prate sammen). Dersom mange sykler sammen vil det av og til være praktisk å dele opp feltet i flere grupper, selv om det ikke er angitt nøyaktige regler for dette. Her tar vi hensyn til lokale forhold, hvor det noen steder vil være ok med 20 syklister i et felt og andre steder mer praktisk med 10. Men det vil alltid være syklistene selv som tar denne beslutningen. At det danner seg kø av «utålmodige bilister» er ikke det generelle inntrykket vi har, men noen lar seg tydelig provosere av at det er syklister i veibanen. Det må jo i så fall bunne i at disse få tror de har et eierskap til veibanen! Flertallet har et langt mer sivilisert forhold til dette. KVs stab kunne la være å produsere journalistikk basert på faktafeil og uriktige påstander når Vegvesenet med sin «Del vegen»-kampanje bruker store ressurser på å komme med riktig informasjon. Det er også å påpeke at syklistene ikke selv føler at de er i krig med bilister og gående, selv om de av enkelte utsettes for svært ubehagelige og farlige situasjoner.

At enkelte syklister ikke viser hensyn hverken ved passering på fortau eller G/S-vei er naturligvis ikke akseptabelt og vi forstår naturligvis det ubehagelige i dette, men vi synes det er synd at en morsom, sunn og miljøvennlig aktivitet, blir snudd til å være farlig og negativt av KVs egen journalist.

Vi mener at Jimmy Åsens innlegg skaper en røre av føleri og kunnskapsløshet som gir feil signaler til trafikantene i en tid med økt bruk av både el-sykler og sykler. Han burde sørge for å lese seg opp på fakta om det han skriver om, og ikke synse og mene fordi han tydeligvis ikke liker syklister.

Truls R. Jørgensen

leder i Kragerø Sykleklubb

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags