Revurder beslutningen om byantikvarstillingen

Byantikvar: Tanja Røskar ble engasjert i stillingen som byantikvar i Risør og Kragerø.

Byantikvar: Tanja Røskar ble engasjert i stillingen som byantikvar i Risør og Kragerø. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LESERBREV: Styret i Barthebrygga Vel uttrykker sin skuffelse over at Kragerø kommune ikke har prioritert en videreføring av samarbeidet med Risør kommune om deling på stilling som byantikvar i de to byene. Stillingen ble initiert og støttet/bekostet av Riksantikvaren med en mindre kommunal andel i en periode på to år, hvoretter de to kommunene skulle overta og drive stillingen. I det at Riksantikvaren initierte og bekostet halvparten av en slik stilling i to år, og hvor det kreves høy fagkompetanse, er et tydelig signal om at kystbyene har en historie og bebyggelse av høy kulturell kvalitet som bør håndteres og ivaretas, og også har betydning på nasjonalt plan.

Kragerø har nettopp feiret sitt 350-årsjubileum. Vi har fått et historieverk som forteller oss om kysten, skogen og byens utvikling fra tidligere tider. Vi har fått et unikt verk som Kragerøhus gjennom 350 år. Vi har foreninger og lag som ivaretar Kragerøs historie på ulike måter. Alt dette bidrar til kragerøborgernes historiske identitet.

Vi har i Kragerø en rekke dyktige håndverkere og byggefirmaer. De bygger, reparerer og restaurerer kragerøhus. Et samarbeid med en lokal byantikvar vil vekke sans og interesse for å ivareta byens særegenhet om å finne de praktiske løsninger, gjøre det riktige, både med å bevare og også skape nytt i harmoni med byens preg. Byantikvarens spesifikke faglige kompetanse og kontaktnett til fylkes- og riksantikvar samt Kulturminnefondet skal ikke undervurderes.

Når Kragerø år etter år mister sine tjenester til sentra oppe i fjorden, hadde Kragerø med en lokal byantikvar mulighet til nærhet som både byens huseiere og håndverkere ville være tjent med.

Husrekken på Barthebrygga er en vernet bydel. Ett av husene i rekken har det siste året gjennomgått en omfattende restaurering. Det har vært et tett samarbeid mellom huseier, håndverkere og byantikvar. Byantikvaren har fulgt restaureringsprosjektet nøye, deltatt på prosjektmøter, kommet med inspirasjon og faglig veiledning. At byantikvaren også har inspirert håndverkerne med dette prosjektet, kommer også til uttrykk på byggefirmaets facebooksider fra fjorårets november.

Vi vil anbefale Kragerø kommune å revurdere beslutningen om ikke å videreføre stillingen som byantikvar i Kragerø, og å gå inn i et forpliktende samarbeid med Risør kommune.

Ulf Hamran og Sam Lunøe

Styret i Barthebrygga vel

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags