Inger Berit er den siste som bodde i rådhuset

I 1954 ble Kragerø rådhus innviet etter at bygningen, «Biørnegården» hadde gjennomgått en større modernisering. I 2. etasje ut mot Victoria Hotell var det laget en ny leilighet. Her flyttet vaktmester Kristian Nilsen og familien inn.