På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø deler hvert år ut På Kanten-prisen. Flere norske filosofer har fått prisen, men dette er ikke en ren filosofipris. Festivalen har som erklært målsetting å bidra til større refleksjon både i det offentlige og private rom omkring viktige samfunnsspørsmål og etiske spørsmål.

- I tråd med dette har På Kanten-prisen også blitt delt ut til personer utenfor akademia som på ulike vis har opptrådt uredd eller «på kanten» i den offentlige debatten og bidratt til å ta opp og sette vanskelige spørsmål på dagsorden. Årets prisvinner er etter juryens mening en slik person: På Kanten-prisen 2015 tilfaller aerobicinstruktøren, kurslederen og helsejournalisten Kari Jaquesson. Hun har vært synlig i det norske medielandskapet i mange år med profilerte meninger omkring kosthold, mosjon og livsstil, skriver juryen i begunnelsen sin.

Kvinneundertykkende porno og vold

Engasejementet til Jaquesson mot tiltagende aksept for kvinneunderstykkende porno og vold gjør at helsejournalisten får prisen.

- Juryen mener at prisvinneren har vist betydelig sivilt mot ved å ta opp denne debatten slik hun har gjort, ved å problematisere programmene til den kjente og svært populære programlederen Thomas Seltzer. At hun blir møtt av Seltzer og NRK med en innkjøpt film der en pornoskuespiller framstiller henne, viser en degradering av det offentlige rom. Juryen tror at Jaquesson har bidratt til en nødvendig bevisstgjøring rundt slike tema, og til å riste folk ut av likegyldighet, heter det i en pressemelding fra juryen.

Mottar prisen torsdag

Årets jury for på Kanten-prisen har bestått av filosofene Olav Gjelsvik og Kaja Melsom, kunstneren Katja Ræder Aarflot og historikeren Per G. Norseng.

- Kari Jaquesson har takket ja til prisen, som består av et diplom og et kunstverk av en Kragerø-kunstner. Den vil bli overrakt under et arrangement i forsamlingshuset Løkka første festivaldag, torsdag 28. mai, opplyser styreleder Per G. Norseng i På Kanten.