Brudd på vannledning i Årøbukta - frykter det kan ta tid før vannforsyningen blir som normalt

Et større brudd på en vannledning i Årøbukta i Vadfoss medfører at flere områder fra Skarbo til Helle og Lovisenberg får redusert vanntilførsel og kan bli helt uten vann.