Vil dekke 100.000 av fjordbåtselskapets underskudd

– Kragerø kommune yter et tilskudd til Kragerø fjordbåtselskap IKS på kr 100.000 som dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet.