Lyser ut stilling på fire (!) prosent

Kragerø kirkelige fellesråd lyster nå ut to stillinger. Ønsker du å være klokker er det imidlertid ikke snakk om store stillingsprosenten.