Nedleggelse av Vitalis sin behandlingsinstitusjon på sykehuset blir raskt en realitet med bortfall av en stor arbeidsplass i kommunen. Arbeiderpartiet er «allergiske» mot helseinstitusjoner som ikke er offentlig eiet, selv om de driver en virksomhet som det offentlige trenger i sitt tilbud til landets innbyggere. De fjerner derfor en bevilgning på 351 millioner, noe som vel egentlig er småpenger i statsbudsjettets bevilgninger til sykehus. For de «røde» partiene som med stor iver kjøpte sykehusbygget for å drive utleievirksomhet må det fortone seg rart at deres stortingspartier vil Kragerø kommune så vondt i form av milliontap i husleieinntekter.

Vurdere du å kjøpe ny bil av en av forhandlerne i Kragerø, bør du gjøre det før Ap får innflytelse over statsbudsjettet og øker bilavgiftene på bensin, diesel, hybrid og elbiler. Partiet prøver å selge inn at de er imot avgiftsøkninger i mediedekningen av sitt budsjettforslag. Det blir ikke troverdig når vi fra før av vet vi at Ap vil ha et «taksameter» i alle biler slik at alle kan betale mer i avgifter på å kjøre veiene.

Arbeiderpartiet mener det er feilslått helsepolitikk at ikke-røykere kan øke alkoholkvoten og at 200 sigaretter eller 250 gram snus kan kjøpes avgiftsfritt ved innreise til Norge. Arbeiderpartiet foreslår derfor å halvere tobakkskvoten og fjerne adgangen til å veksle tobakkskvoten med alkohol. Ikke et ord om sponsing av svenske arbeidsplasser gjennom den særnorske høye avgiftspolitikken, som genererer stor «harry»-handel.

Heller ikke satsing på farleden inn til Kragerø finner Ap plass til i sitt budsjett i motsetning til hva Fremskrittspartiet foreslår i sitt alternative budsjett. 88 millioner ligger inne til farled i Kragerø. Det blir spennende å se hvor mye motstand regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre gir Frp i budsjettforhandlingene.

Arbeiderpartiet er handlingsregelens «far». Interessant at partiet nå øker oljepengebruken med 14 milliarder utover det regjeringen har foreslått. Overbud på en mengde saksområder skal betales. Så mye for prinsippene,- ja det er snart valg!

Thorleif Fluer Vikre

Leder Kragerø FrP