Slik vil bygningssjefen unngå kaotisk ferjekø

KØKAOS: Slik så det ut en søndag i juli i fjor. Da hadde ferjekøen endt opp i rundkjøringen i Kirkebukta. FOTO: NILS JUL LANDE

KØKAOS: Slik så det ut en søndag i juli i fjor. Da hadde ferjekøen endt opp i rundkjøringen i Kirkebukta. FOTO: NILS JUL LANDE

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunen vil prøve å legge til rette for et ekstra felt for biler som venter på fejene.

DEL

I reguleringsplanen for havnefronten er det lagt opp til en omfattende og kostbar løsning som blant annet medfører utfylling i sjøen, for å gi mer plass til kjøretøyer som venter på ferjetransport. Nå foreslår imidlertid bygningssjefen en løsning som kan gi 250 meter ektra «ventefelt», til en pris av 700.000 kroner.

Løsningen innebærer at dagens fortau og blomsterbed blir omgjort til et nytt biloppstillingsfelt. Skråningen ned mot brygga fylles opp og avsluttes med en mur, der et nytt fortau etableres. Se illutsrasjon neserst i saken.

Løsningen er i strid med gjeldende detaljreguleringsplan for området, og bygningssjefen ber derfor hovedutvalget for plan, bygg og miljø om en prinsippvurdering av forslaget.

Kommunen håper å kunne få den nye ferjekøløsningen på plass før årets sommersesong.

Artikkeltags