Det er grunn til å stille spørsmål ved enkelte kommunepolitikeres oppfatning av hvilke malerier kommunen eier.

I oktober 1980 ble det holdt en utstilling i Wiborggården hvor publikum skulle få anledning til å se «kommunens kunstsamling under ett».

Magister Bjørn Sandberg anmeldte utstillingen (En spennende utstilling, Vestmar 4. oktober 1980), og han skrev: «Kragerø Faste Billedgalleri lille samling er også med, og her finner en perler som Fritz Thaulows blonde vårbilde av Rendtlergården og hans elev Hjalmar Johnsens bilde av Thaulow som maler i Buchholmgårdens have ….

Wilhelm Peters … har malt en utsikt fra Steinmann. Agnes Paus-Knudsen testamenterte galleriet to landskaper, malt av Christiane Biørn Jorde, begge fra Kalstad».

Av dette må en trekke den slutning: Kragerø Faste Billedgalleri er den rettmessige eier av disse fem maleriene enten de henger her eller der, og som eier må Kragerø Faste Billedgalleri ha rett til å få dem hengt opp i sitt lokale.

Kai A. Køhler