Fredrikstad Energi Marked eier Smart Energi, og er aktiv i salg av strøm og tilknyttede produkter til sluttbrukere i Norge, blant annet gjennom merkevaren Smart Energi.

Selskapet har i overkant av 25.000 kunder. I fjor leverte FEM et overskudd på 2,7 millioner kroner før skatt og kapitalutgifter.

Salget vil ikke føre til endringer for verken kundene eller Smart Energis ledelse og 15 ansatte.

Nykommer

Kjøperen er et selskap som heter heter Yve AS, og er en relativt fersk aktør i det norske kraftmarkedet. Konsernet ble stiftet i 2021 og beskriver seg selv som «en nasjonal aktør innenfor energi, teknologi, tjenesteutvikling og bærekraft».

Fra før av eier Yve strømselskapene Polar Kraft og Kraftriket. Selskapet har omkring 200.000 kunder.

Administrerende direktør for Fredrikstad Energi AS, Mona Askmann, er godt fornøyd med transaksjonen.

– Vi beholder kollegene i Smart Energi her i Fredrikstad, samtidig som de blir del av et større fagmiljø.

Askmann forteller at det er små marginer innen strømsalg, og at større salgsenheter er nødvendig for å beholde lønnsomheten.

I børsmeldingen skriver Feas at de forventer å bokføre en gevinst som følge av salget, samtidig opplyses det at oppgjøret vil skje i form av aksjer i Yve AS - ikke kontanter.

– Vi mottar oppgjøret i form av åtte prosent av aksjene i Yve. Det innebærer at FEAS fremdeles har en fot innenfor salg av strøm.

Kragerø Energi AS er heleid av Kragerø kommune.

Gjennomføringen av salget avhenger av Konkurransetilsynets velsignelse.