Gå til sidens hovedinnhold

Kragerø Ap vil beholde dagens skolestruktur

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kragerø Arbeiderparti går inn for å beholde dagens skolestruktur.

  • 1 - 10 skole , Kragerø skole
  • 8 - 10 skole, Sannidal ungdomsskole
  • 1 - 7 skole, Sannidal skole
  • 1 - 7 skole, Helle skole
  • 1 - 7 skole, Levangsheia skole

Dette er basert på følgende to vilkår:

  1. Skolestrukturen skal være til barnas beste
  2. Skolene må ligge der barna er.

Begrunnelse:

I forhold til statistikken ser vi at det i 2020 ble født flere barn i Kragerø enn forventet.

Vi hadde i fjor en situasjon i fjor hvor vi ikke hadde plass til 23 barn i barnehage. Dette ble rettet opp i og viser en positiv trend.

Det er Sannidal som har størst vekst i antall barn og vi tror veksten vil fortsette. Utbygging av ny E-18 og fremtidige investeringer i nye industriområder vil bidra til dette.

Det vil derfor være feil å ikke satse videre på skoletilbudet i Sannidal.

Det er viktig for oss at ansatte i skolene har gode arbeidsforhold, dette gjelder både lærere, pedagoger, miljøterapeuter, assistenter og barne- og ungdomsarbeidere.

1 - 10 skolen i Kragerø er nå godt forankret.

Noe man ser i forhold til trivsel undersøkelser blant elever, gode resultater på nasjonaleprøver og ikke minst så har elevene gode faglig og sosialt utbytte av skolen.

Når det gjelder den nye læreplanen og kravet om at skoler skal en kollektiv tilnærming til hva som er godt læringsarbeidet, er dette godt ivaretatt på Kragerø skolen . Skolen scorer høyt i forhold til elevers og foresattes tilbakemeldinger.

Økonomi:

Vi vet at at skolestruktursaken kom på banen i forhold til at det er synkende elevtall.

Kragerø kommune har mye gjeld og vi bruker mer penger på skole enn andre sammenlignbare kommuner.

Det vil derfor være uheldig for kommunen hvis vi skal bruke langt over 20 mill til å bygge en ungdomsskole på Kalstad, dette vil øke kommunens gjeld.

Kragerø Arbeiderparti vil heller bruke investeringsmidler på renovering og vedlikehold av Sannidal Ungdomsskole.

Dette vil vi legge inn i investeringsbudsjettet for 2022.

Jone Blikra, gruppeleder
Kragerø Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken