Korset på Skåtøy gitt bort til privat utbygger!

Av